Źle! Pomogę wam. Możecie wziąć osiem sześcianów z wszystkich poprzednich scenariuszy. Potem spróbujcie ułożyć je w opisany sposób. Kolejność jest kluczowa, więc trzymajcie się instrukcji.