top of page
bandeau-TS_MADAME_TABLETTE.png

Źle! Pomogę wam. Możecie wziąć osiem sześcianów z wszystkich poprzednich scenariuszy. Potem spróbujcie ułożyć je w opisany sposób. Kolejność jest kluczowa, więc trzymajcie się instrukcji.

boutons.png
bottom of page